از دیر باز پیشگیری، تشخیص و درمان سه رکن اصلی و  شناخته شده ی نظام سلامت به شمار می رفته است.
بیش از سه ربع قرن از معرفی وحضور متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی در دنیا می گذرد؛ در این مدت مقوله ی طب توانبخشی با رویکرد علمی، تیمی و چند جانبه نگری به بیمار و بیماری و تاکید بربهبود عملکرد جسمی، روحی و اجتماعی دریچه ای نوین از نگاه به سلامت را  عرضه داشته است.
با تغییر الگوی بیماری ها و شیوع اختلالات مزمن و ناتوان کننده و وابسته به سن ، به نظر می رسد هیچ جنبه ای از پزشکی پزشکى امروز بی بهره از خدمات طب توانبخشی نباشد. شاید بتوان به این بخش از طب به عنوان حلقه ی مغفول و یا با نگرشی مثبت تر حلقه ی مکمل زنجیره سلامت نگریست.
با این دیدگاه عبارت “طب توانبخشی حلقه مکمل زنجیره سلامت” به عنوان شعار بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران انتخاب شد.
در این همایش که به مدد  مشارکت اساتید، همکاران ، دستیاران و دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و توانبخشی میسر شده است، تلاش شده تا ارائه مطالب بالینی و علوم پایه ى کاربردى زمینه ای برای ارتقاء عملکرد تیم توانبخشی فراهم اورد.
در پایان بر خود لازم میدانم از کلیه عوامل اجرائی کنگره از جمله جناب اقای دکتر نظام ابادی و نیز جناب اقای امامی زاده مدیر عامل و  پرسنل محترم شرکت مهناد قدردانی نمایم.
همچنین از شرکت های دارویی و تجهیزاتی حامی و حاضر در کنگره که در امر پشتیبانى از برگزارى همایش مشارکت داشتند نىزصمیمانه سپاسگزارم.
انشاا… با تلاش جمعی و احترام متقابل به حقوق یکدیگر و بیماران شاهد ارتقائ کمی و کیفی  خدمات توانبخشی به  نیازمندان باشیم و به امید پر رنگ تر شدن و تثبیت این خدمات در نظام سلامت.

دکتر سید احمد رئیس السادات
دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و دبیر اجرایی کنگره