اگر چه به مدد بهبود بهداشت عمومی و گسترش خدمات پزشکی پیشرفته، از فراوانی و شدت بسیاری از بیماری های قرون گذشته کاسته شده است، بیماری های مزمن و ناتوان کننده از جمله اختلالات عصبی اسکلتی عضلانی و قلبی عروقی،  کانسر و بیماری های وابسته به سن رو به فزونی گذاشته اند. طب توانبخشی با رویکرد چند جانبه نگری و به کارگیری روش های فیزیکی و اینترونشنهای کم خطر و مقرون به صرفه می کوشد عملکرد و کیفیت زندگی بیماران را افزایش داده و از میزان مداخلات دارویی و جراحی بکاهد.

به نظر می رسد طیف وسیع خدمات این رشته از یک سو و تغییر الگوی بیماری ها از سوی دیگر سبب شود که این شاخه از علم پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیاز های پزشکی آینده باشد.  به این ترتیب پر بیراه نخواهد بود که از طب توانبخشی به عنوان  ” دریچه ای به آینده ” یاد شود.

همایش ها و سمینار های طب فیزیکی راهکارهای مفیدی برای ارتقا دانش تیم توانبخشی و حرفه های علوم پزشکی مرتبط به شمار می روند.متاسفانه مشکلات اقتصادی و اجتماعی به ویژه در یک سال گذشته تاثیر قابل توجهی بر برگزاری کنگره های پزشکی داشته است. امیدوارم علاقه مندی و همیت رشته ای و بین رشته ای متخصصین محترم طب فیزیکی و توانبخشی و سایر همکاران محترم شرکت کننده به همراه ارائه سخنرانی ها ی علمی کارآمد و کارگاه های آموزشی پر بار و با شکوه بتواند بر مشکلات موجود غلبه کند و شاهد برگزاری پر شکوه بیست و دومین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران باشیم.

این بار نیز علی رغم معضلات متعدد به جهت تلطیف فضای حاکم بر همایش, اجرای گروه موسیقی رستاک را در کنار برنامه های علمی خواهیم داشت که امیدوارم شب خاطره انگیزی را در ذهنمان نقش زند.

 

دکتر سید احمد رئیس السادات
دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و دبیر اجرایی کنگره