با پیشرفتهای علمی در گذر زمان امید به زندگی بالاتر رفته و با افزایش جمعیت سالمندی مواجه هستیم ، از طرفی پیشرفت تکنولوژی و زندگی ماشینی ، تحرک را از جوامع بشری سلب کرده و مشکلات مربوط به کم تحرکی در جوانان و حتی نوجوانان بیشتر به چشم می خورد. در چنین شرایطی نیاز به رشته هایی چون طب توانبخشی بیشتر خود را نمایان می سازد تا همچون پنجره ای به آینده زندگی مستقل تر و سالمتری برای جوامع بشری فراهم آورد.
لیکن بدلیل مشکلات عدیده از جمله پوشش ضعیف بیمه ها، عدم دسترسی کافی بیماران به امکانات مورد نیاز ، عدم امکان بستری مناسب بدنبال معلولیتهای جسمی متاسفانه استقلال فردی بیماران کمتر شده و نه فقط از نظر فیزیکی بلکه از نظر مادی نیز باری بر دوش خانواده و جامعه هستند.
در چنین شرایطی نیاز به تبادل اطلاعات جدید و آگاهی همکاران از روشهای به روز توانبخشی جهت کاهش و پیشگیری بیماریهای حیطه طب فیزیکی و توانبخشی به چشم میخوردکه درین گردهمایی سعی شده است تا گوشه ای ازاین نیازها برطرف گردد.
در نهایت جای بسی سپاس و قدردانی از برگزارکنندگان محترم کنگره بخصوص استاد ارجمند جناب آقای دکتر رییس السادات و سایر همکاران گرامی می باشد.همچنین از گروهای آموزشی و حامیان مالی کنگره که سبب برگزاری هر چه بهتر این گردهمایی شده اند کمال تشکر را دارم.

 دکتر بینا افتخار سادات
دبیر علمی کنگره