بنام خدا
همایش سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران را در حالی برگزار میکنیم که شاهد تحولات گوناگونی در سپهر اجتماعی و سلامت کشور هستیم. ساختار سلامت کشور علیرغم وجود مشکلات و معضلات موجود و محدودیت های اعمال شده و خارج از اختیار سیاستگزاران در تلاش است ضمن حفظ شرایط موجود، در حد توان خود ارتقاء و گسترش خدمات سلامت محور را وجه همت خود قرار دهد. حیطه طب توانبخشی و اهمیت ان و همچنین کمبودها و نیازهای مراکز ارائه دهنده این خدمات مورد تاکید مسئولان و سیاستگزاران سلامت کشور است. خوشبختانه پس از سالها اهمیت توانبخشی بعنوان یکی از حلقه های اصلی زنجیره سلامت بخوبی درک میشود. اکنون فرصت مناسبی است که تمامی توان، تلاش، سیاستگذاری و امکانات سلامت کشور در زمینه توانبخشی در جهت ایجاد برنامه توانبخشی ملی National Rehabilitation plan کشور هدف گذاری شود. در این برنامه امکانات، ظرفیتها، منابع و فرصتها بصورت ملی و با هدف و بردار یکسو برای ایجاد، گسترش و ارتقاء خدمات توانبخشی مصروف خواهد شد. امید است با توجه به هماهنگی های انجام گرفته شده و قصد وزارت بهداشت بعنوان متولی اصلی سلامت کشور در راه اندازی این برنامه موفق شویم. در پایان ضمن تشکر و سپاس از تمامی عزیزانی که در شرایط سخت کنونی مارا در برگزاری همایش یاری نمودند تشکر نمایم. سپاس ویزه از نایب رئیس محترم انجمن جناب دکتر رئیس السادات که بار اصلی زحمات کنگره را بر دوش داشتند و سرکار خانم دکتر افتخار سادات دبیر علمی کنگره و کلیه اعضاء هیئت گروههای اموزشی و سایر همکاران تشکر نمایم. قدردانی خود را از کلیه شرکتها و اسپانسرهای کنگره که تقبل برخی از هزینه ها را نمودند و همچنین شرکت مهناد که امور اجرایی و برگزاری را بعهده داشتند سپاسگزارم.