دکتر سید منصور رایگانی دکتر کامران آزما دکتر بیژن فروغ دکتر سیداحمد رئیس السادات
دکتر محمد حسن بهرامی دکتر بهروز توانا دکتر سید کاظم شکوری دکتر علیرضا اشرف
پرفسور مهرشید سینکی دکتر سعید خسروی دکتر محمد تقی حلی ساز دکتر غلامرضا رئیسی
دکتر زهرا رضا سلطانی دکتر محمد تقی جغتایی دکتر بهرام جفرودی دکتربهروز کاظمی
دکتر رضا سلمان روغنی دکتر محمد فرجاد دکتر سید پژمان مدنی دکتر رحمت اله حافظی
دکتر منیژه محمدپور دهکردی دکتر محمدصادق صدیق مستوفی دکتر افشین کریم زاده دکتر داریوش الیاس پور
دکتر ساعد رحیمی نژاد دکتر طناز احدی دکتر سیده زهرا امامی رضوی دکتر محمدرضا عماد
دکتر شریف نجفی دکتر آرش بابائی دکتر بینا افتخارسادات دکتر بابک وحدت پور
دکتر فریبا اسلامیان دکتر اسداله امان الهی دکتر شیلا حقیقت دکتر لیلا صدیقی پور
دکتر رضا روشن پژوه دکتر محمدرضا وفائی نسب دکتر سیمین سجادی دکتر پرویز مژگانی
دکتر سید رضا سعیدیان دکتر هومن محمودی دکتر محمد رهبر دکتر محمد جواد هادیان فر
دکتر مهسا عاشقان دکتر فرید رضائی مقدم دکتر حمیدرضا تقوی دکتر شهاب فرجاد
دکتر مسعود فلاحی خشگناب دکتر محمرضا سروش دکتر فرزین حلب چی دکتر سید مصطفی جزایری
دکتر سهیلا صمدزاده دکتر پرویز یزدان پناه دکتر مهدی علیزاده دکتر یعقوب سالک زمانی
دکتر حسین صباغ رضا وهاب کاشانی دکتر علیرضا رجائی دکتر احمدرضا جنابی
دکتر هادی بیک پور دکتر کوروش منصوری دکتر فرزانه ترکان دکتر شهرام اکرمی
دکتر کامیار اکرمی دکتر پیمان بنکدار دکتر وحیده توپچی زاده دکتر علی اوشیب نتاج
دکتر محمدرضا نیکو      
کمیته علمی کنگره